Cena vodného a stočného pro rok 2024

Vážení zákazníci, tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2024. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a […]

Projekt výstavby splaškové kanalizace v Černovíru vstupuje do další etapy

Projekt „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír“, zahájený v dubnu 2023 a realizovaný v rámci Operačního programu životní prostředí s nákladem téměř 91,5 mil. Kč vstupuje do druhé etapy. „Za sebou máme zřejmě nejnáročnější část stavby. Byl dokončen úsek na Tiché Orlici, zahrnující pokládku kanalizace, vodovodu a napájecích kabelů pod řekou, pod železnicí a krajskou komunikací II/360. Zde […]

Stanovisko SOVAK ČR k hygienickému zabezpečení vody a zdravotním rizikům

Městská společnost TEPVOS je členem Sdružení oborů vodovodu a kanalizací SOVAK ČR. Souhlasíme se stanoviskem k hygienickému zabezpečení vody a zdravotním rizikům. Níže uvádíme celé znění stanoviska. V době letních prázdnin se objevila řada reakcí na zveřejněné informace o hygienickém zabezpečení pitné vody, souvisejících zdravotních rizik i možném dopadu na vlastnosti chuť a pach (organoleptické […]

Cyklostezku u Černovíru uzavřou stavební práce

Začíná stavební akce „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí, Černovír“, která pěším, cyklistům i motoristům i vlastníků nemovitostí přinese různá omezení. Omlouváme se on-line bruslařům, že po dobu výstavby na cyklostezce může dojít k různým problémům a omezením. S dokončením akce bude provedena kompletní obnova asfaltových povrchů. V letošním roce bude realizována v pěti etapách a to v Oldřichovicích v ul. […]

Splašková kanalizace bude i v Černovíru

        V březnu 2022 byla zahájena příprava investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“, která vyústila v podání žádosti o podporu na realizaci z Operačního programu životní prostředí. V březnu 2023 byl tento projekt SFŽP schválen k poskytnutí dotace a realizace tak mohla být zahájena. To se následně uskutečnilo předáním staveniště s vybraným zhotovitelem. Objednatelem […]

Pokračují přípravy na výstavbu splaškové kanalizace v Černovíru

Vážení vlastníci nemovitostí, budoucí odběratelé a občané, v březnu 2022 společnost TEPVOS zahájila projektovou přípravu investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“. Současně s realizací projektu byly zahájeny geodetické práce, geologický průzkum a s tím spojená různá místní šetření a jednání. Děkujeme vám za zpřístupnění pozemků a nemovitostí. Dalším krokem pro úspěšnou realizaci celého projektu […]

Mimořádná fakturace vodného a stočného

Vážení odběratelé, v průběhu června 2022 bude provedena mimořádná fakturace u vodného i stočného. Tato informace se týká také odběratelů, kteří mají nastavené pravidelné zálohy. Děkujeme za pochopení. TEPVOS – divize Vodohospodářské služby

Cena vodného a stočného pro rok 2022

Vážení zákazníci, tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2022. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou tzn. regulovanou, která je určována podle pravidel stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva […]

Ztráty vody v ČR

Divize Vodohospodářské služby městské společnosti TEPVOS je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK ČR). Uveřejňujeme zprávu o ztrátách vody v ČR vydanou právě spolkem SOVAK ČR. Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 […]

Kvalita vody v ČR

Divize Vodohospodářské služby městské společnosti TEPVOS je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK ČR). Uveřejňujeme zprávu o kvalitě vody v ČR vydanou právě spolkem SOVAK ČR. Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem […]