Otevření Aquaparku

Milí návštěvníci,přípravy na otevření Aquaparku finišují.Předpokládaný termín otevření Aquaparku je 9. 6. 2023, vše ale záleží na počasí, tak snad nám bude přát a sluníčko nám vodu pořádně ohřeje. Pro aktuální informace sledujte náš web nebo www.facebook,cz/tepvos.

Porucha kabelu v ulici Pivovarská

Z důvodu poruchy na kabelovém vedení veřejného osvětlení v ulici Pivovarská bude osvětlení z části nefunkční. Jedná se o ulice Pivovarská a lokalita Pod Lesem. Omlouváme se za způsobené omezení. Pracujeme na odstranění poruchy. Komunální služby – TEPVOS

Cyklostezku u Černovíru uzavřou stavební práce

Začíná stavební akce „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí, Černovír“, která pěším, cyklistům i motoristům i vlastníků nemovitostí přinese různá omezení. Omlouváme se on-line bruslařům, že po dobu výstavby na cyklostezce může dojít k různým problémům a omezením. S dokončením akce bude provedena kompletní obnova asfaltových povrchů. V letošním roce bude realizována v pěti etapách a to v Oldřichovicích v ul. […]

JAK SE NÁM KOUPE?

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. provedla dotazníkový průzkum mezi návštěvníky Krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí. Dotazníkem byli osobně osloveni ranní i odpolední návštěvníci, celkem 120 mužů a 110 žen. Co jsme zjistili? Potěšilo nás, že polovina dotazovaných navštěvuje městský bazén alespoň jednou týdně – tyto návštěvníky bychom mohli označit za pravidelné plavce. Z dotazníku vyplynulo, […]

Splašková kanalizace bude i v Černovíru

        V březnu 2022 byla zahájena příprava investiční akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“, která vyústila v podání žádosti o podporu na realizaci z Operačního programu životní prostředí. V březnu 2023 byl tento projekt SFŽP schválen k poskytnutí dotace a realizace tak mohla být zahájena. To se následně uskutečnilo předáním staveniště s vybraným zhotovitelem. Objednatelem […]

Demolice objektu v ulici Lukesova byla řádně dokončena

Ke dni 31. 3. 2023 byla s měsíčním předstihem dokončena plánovaná demolice objektu č.p. 312 v ulici Lukesova, která byla po uzavření smlouvy o dílo zahájena dne 16. 1. tohoto roku. Jednalo se o stavební akci s provedením nutného bezpečnostního ohraničení prostoru demolice. Současně bylo pro rezidenty přilehlého bytového domu č.p. 325 vyhrazeno dočasné parkování v blízké ulici Husova. […]

Jak bude otevřen sběrný dvůr a Zákaznické centrum o Velikonocích

Sběrný dvůr bude UZAVŘEN v pátek 7. 4. 2023 a v pondělí 10. 4. 2023. V sobotu 8. 4. 2023 bude OTEVŘENO. Zákaznické centrum bude uzavřeno v pátek 7. 4. 2023 a v pondělí 10. 4. 2023. Své záležitosti si můžete vyřídit opět v úterý 11. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení […]

Zákaznické centrum bude uzavřeno

V pátek 31. 3. 2023 bude z technických důvodů uzavřeno Zákaznické centrum TEPVOS. Své záležitosti a vyzvednutí zásilek si můžete vyřídit opět v pondělí 3. 4. 2023 v provozní době. Děkujeme za pochopení. TEPVOS – Zákaznické centrum

Kácení zeleně na hřbitově

V letošním roce proběhne na městském hřbitově Na Hýbli další část revitalizace zeleně, tzn. kácení přestárlých tújí a následná náhradní výsadba. Kácení proběhne v období vegetačního klidu, a to ve dvou etapách. V první březnové etapě budou odstraněny vytipované dřeviny menších průměrů. Koncem roku pak proběhne druhá etapa, kdy budou pokáceny vybrané túje většího vzrůstu. […]

Čištění města začíná v březnu

Každý rok s příchodem teplých dnů, připravuje městská společnost TEPVOS, úsek Komunální služby na území města Ústí nad Orlicí blokové čištění komunikací. V letošním roce se začíná 21. 3. 2023. Termín čištění se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách. Provádí se úklid na chodnících, silnicích, parkovištích a cyklostezkách, které využívají obyvatelé a návštěvníci při sportu, vycházce a […]