Podrobnosti k havárii ve strojovně Aquaparku Ústí nad Orlicí

V sobotu 6. 7. 2019 po 21 hodině došlo k destrukci plastového víka vlasového filtru cirkulačního čerpadla dětského bazénu, které slouží k oběhu a filtraci bazénové vody.  Tento filtr je napojen přes potrubí o průměru 250 mm, takže okamžitě došlo k úniku vody do níže položené strojovny a vyrovnávání hladiny s hladinou dětského bazénu. Během několika minut byla strojovna zaplavena do výšky cca 1 m a jenom včasný zásah našich strojníků zabránil zaplavení celkovému.

Přesto byly zaplaveny a poškozeny důležité části technologie – šest velkých cirkulačních čerpadel, dvě čerpadla pro obsluhu chlorace a odběru vzorků a čtyři čerpadla pro obsluhu nových atrakcí. Dále byl poškozen elektrorozvaděč a rozvaděč napojení a řízení technologie přes PC.

Na opravách intenzivně pracujeme, bohužel některá z čerpadel nejsou v současné době v ČR skladem a musí se zajistit jejich dovoz ze zahraničí. Obdobná situace je i u některých části elektrovýzbroje rozvaděče. Spolu s dodavateli se intenzivně snažíme najít nějaká alternativní řešení tak, abychom mohli v co nejkratší době Aquapark znovu zprovoznit. Zatím se nám jako nejpravděpodobnější jeví termín znovuotevření Aquaparku do pátku 19. 7. 2019, pokud vše půjde dle našich předpokladů.

O všech změnách budeme návštěvníky průběžně informovat na našich webových stránkách www.bazenusti.cz a www.facebook.com/tepvos/.

 

V Ústí nad Orlicí, dne 11. 7. 2019

Ing. Petr Hovádek

ředitel úseku Rekreační služby, městské společnosti TEPVOS


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×