Výsledná cena tepla za rok 2018

Divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS zveřejnila koncem února výslednou cenu tepla za rok 2018. Průměrná výsledná cena tepla za rok 2018 činí 429,-Kč/GJ bez DPH. Pro porovnání uvádíme průměrnou výslednou cenu tepla za rok 2017, kdy byla ve výši 357,-Kč/GJ bez DPH. Po delší době, kdy jednotková cena tepelné energie v jednotlivých letech klesala, došlo ke zdražení. Hlavním důvodem navýšení ceny je skutečnost, že se změnila situace na energetickém trhu a ceny elektřiny a zejména zemního plynu v posledním období výrazně stouply. Společnost TEPVOS vyrábí tepelnou energii výhradně v kotelnách a kotlích na zemní plyn. Protože zemní plyn tvoří přibližně šedesáti pěti procentní nákladovou položku při výrobě tepelné energie, tak se zákonitě zdražení zemního plynu muselo promítnout i do konečné ceny tepelné energie. I přes toto meziroční navýšení ceny je cena tepla v Ústí nad Orlicí výrazně pod cenou republikového průměru cen tepla vyráběného ze zemního plynu a náklady na vytápění jednoho bytu zůstávají přibližně stejné. Skutečnost navýšení nákupní ceny zemního plynu se týká všech výrobců tepelné energie. Bohužel predikce nákupních cen elektřiny a zemního plynu je i do budoucího období nepříznivá. Dá se očekávat další zdražení těchto komodit, a tedy i ceny tepelné energie.

Nadále zůstává prioritním zájmem společnosti TEPVOS nabízet „dodávku tepla“, která bude pokrývat veškerou starost o vytápění a dodávky teplé vody. Městská společnost TEPVOS má pouze jeden cíl, tím je dodávka komplexních služeb pro občany Ústí nad Orlicí v té nejlepší kvalitě a za nejlepší možnou cenu.

Ing. Jiří Drábek

ředitel divize Energetické služby

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×