SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Každoročně je připraven svoz vánočních stromků, který zajišťuje úsek Komunální služby městské společnosti TEPVOS . Letos se svoz bude konat 14. 1. a 15. 1. 2019. Další případné termíny svozu budou upřesněny podle situace a potřeby. Vánoční stromky je možné uložit vedle místa určeného pro kontejnery na domovní odpad. Také mohou obyvatelé Ústí nad Orlicí uložit stromky na Sběrném dvoře do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. Stromky se odváží převážně od bytových domů na území města Ústí nad Orlicí.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný začátek roku 2019.

Městská společnost TEPVOS – úsek Komunální služby


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×