Nedostatek vody

Upozornění pro obyvatele místních částí Knapovec, Dolní a Horní Houžovec. Z důvodu nedostatečné kapacity zdrojů není možné zajistit v místních částech dostatek pitné vody.  Vodu dovážíme veškerými dostupnými kapacitami a s pomocí hasičů i do čerpací stanice a do vodojemu. Cisterna s vodou je pravidelně přistavena u mateřské školy v Knapovci. Při současném nedostatku srážek a s tím související omezené kapacitě zdroje, nemůže městská společnost TEPVOS zajistit plnou komfortní spotřebu vody. Žádáme všechny obyvatele o úsporné chování při odběru pitné vody. 

PITNOU VODU NEPOUŽÍVEJTE K ZALÉVÁNÍ ZAHRAD, NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ AUT A PODOBNĚ. 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×