Výběrové řízení na pronájem stánků pro prodej občerstvení a zmrzliny v Aquaparku v Ústí nad Orlicí

Městská společnost TEPVOS vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stánků pro prodej občerstvení a zmrzliny v Aquaparku v Ústí nad Orlicí. Podmínky výběrového řízení vč. kompletních zadávacích podkladů ke stažení níže. 

Termín pro podání nabídek je 28. 12. 2018 do 13:00 hod.

 

KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:

Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor

Výzva více zájemcům k podání nabídky, včetně návrhu na uzavření smlouvy, na „Pronájem občerstvovacích zařízení a zajištění služeb spojených s provozem těchto zařízení na AQUAPARKU v Ústí nad Orlicí“.

Krycí list – pronájem občerstvení

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 4/2018
Vydání 3/2018
Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×