Historie

Poslání – Zlepšení života v Ústí nad Orlicí. Kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele a návštěvníky města.

Cíle

  • Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  • Cílem je také kvalita, která spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. K zvyšování kvality budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.
  • Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou službu. Naše heslo je – Služby pro naše město.

Historie TEPVOSU

24. 10. 2000 – založení společnosti Městem Ústí nad Orlicí
1. 4. 2001 – převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí
1. 7. 2001 – převzetí provozu vodovodů, kanalizace a ČOV od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s. pro území města Ústí nad Orlicí
2002 – 2004 – stabilizace společnosti, certifikace ISO 9001 a 14001
2005 – zahájení prací na skupinovém projektu Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky (který nyní pokračuje projektem Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV)
2006 – úspěšná rekonstrukce plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, nominované do celostátní veřejné soutěže Bazén roku 2006
2007 – úprava organizační struktury společnosti
2008 – rozdělení skupinového projektu Zlepšení kvality vod v povodí Třebovky na samostatné projekty Ústí nad Orlicí –kanalizace a ČOV a Česká Třebová – kanalizace a ČOV; cílem projektů je zlepšení kvality vody v Třebovce a Tiché Orlici,uvedení jakosti a množství odpadních vod do souladu s legislativou ČR a EU, podpora ekonomického rozvoje oblasti
2009 – zahájení investiční akce související s nově zpracovaným generelem areálu společnosti a plánovanou rekonstrukcí jejího sídla
2010 – rozšíření portfolia společnosti o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,8 MWp a připojení elektrárny do distribučnísítě; zahájení aktivit v oblasti správy bytů a nebytových prostor
2011 – organizační a personální změny ve struktuře a vedení společnosti za účelem dosažení synergických efektů.

 

VLASTNÍK

 

Město Ústí nad Orlicí,
Sychrova ulice 16,
562 24 Ústí nad Orlicí

 

organizační struktura

 


Zapravodaje za rok 2013

Vydání 2/2013
Vydání 1/2013

×
Zapravodaje za rok 2014

Vydání 3/2014
Vydání 4/2014
Vydání 5/2014
Vydání 6/2014

×
Zapravodaje za rok 2015

Vydání 7/2015
Vydání 8/2015
Vydání 9/2015

×
Zapravodaje za rok 2016

Vydání 5/2016
Vydání 4/2016
Vydání 3/2016
Vydání 2/2016

Vydání 1/2016

×
Zapravodaje za rok 2017

Vydání 4/2017
Vydání 3/2017
Vydání 2/2017
Vydání 1/2017

×
Zapravodaje za rok 2018

Vydání 2/2018
Vydání 1/2018

×